Kooikerhondjes van de Kytomba

 

Progesteron-bepalingen:

1. zaterdag 10 augustus 2019: 0,5

2. woensdag 14 augustus 2019:  4,2

3. vrijdag 16 augustus 2019: 12,5

Vandaag de dekking!Uitleg progesteron-bepaling

Tijdens de pro-oestrus wordt door de eierstokken veel oestrogenen gevormd. Dit hormoon bereidt de teef voor op de bevruchting. Op de overgang van pro-oestrus naar oestrus wordt er vanuit de hersenen plotseling veel LH (luteiniserend hormoon) afgegeven. De productie van oestrogeen neemt daarna af en de eierstokken gaan nu progesteron (zwangerschapshormoon) produceren. Ongeveer 2 dagen later vindt de ovulatie (eisprong) plaats. De productie van progesteron stijgt daarna snel. Bij een waarde van het progesteron van 5-6 ng/ml vindt de ovulatie plaats, bij een waarde boven de 10 ng/ml moet de dekking plaatsvinden. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de ovulatie bij de teef kan plaatsvinden van 3 tot 48 dagen na aanvang van de eerste bloedige uitvloeiing. Door het progesteron gehalte exact te meten (kwantitatieve bepaling, met behulp van de immulite®) kan voor de hond het juiste dektijdstip bepaald worden.

Mogelijke uitslagen zijn:

Laag (< 1 ng/ml)

Nog geen productie van progesteron door rijpende eitjes. Advies hertesten na drie dagen.

Beginnende progesteronproductie (2 - 4 ng/ml)

De eisprong is op komst. Advies: hertesten na twee dagen.

Eisprong (4 - 8 ng/ml)

Dit gehalte wijst op de eisprong. Advies: het ideale dektijdstip ligt twee dagen later.

Hoog (> 8 ng/ml)

De ovulatie heeft al plaatsgevonden. Advies: dezelfde dag of de dag erna dekken.

E-mailen
Info